РОМЕЛ КОНСУЛТ лого

РОМЕЛ КОНСУЛТ Недвижими имоти

(089)869-1195

Бул.Мария Луиза №46 , Варна

Ромел Консулт е агенция с над 25 годишен опит на пазара на недвижимите имоти в гр.Варна.Услугите, които предлагаме са: Посредничество във връзка с покупко-продажбата на недвижими имоти. Посредничество при отдаване под наем. Управление на недвижими имоти, административно техническо обслужване, изготвяне на лицензирани експертни оценки на недвижими имоти. Строителен надзор. Узаконяване на сгради, промяна предназначението на помещения. Промяна статута на земята. Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба, защитаващ интересите на продавач и купувач. Изготвяне на необходимите документи за осъществяване на нотариална сделка. Проверка за вещни тежести, искови молби и възбрани. От няколко години се занимаваме със проектирането и изграждането на собствени сгради на територията на град Варна, като продаваме директно като собственици от името на фирма РОМЕЛ БИЛД.

Последни публикувани обяви от РОМЕЛ КОНСУЛТ